Grön profil, grönt emballage!

Det är viktigt att tillverkarna av tvättmedel idag tänker på miljön i alla led. Ezogreen jobbar ständigt med att uppnå ännu bättre kompetens inom olika miljöfrågor.

Vad består emballaget till Ezogreen av?
Första delen av vårt emballage är lätt aluminium, som i sin tur är försett med en fuktbarriär som ser till att produkten inte blir fuktig och kvaliteten på pulvret därmed försämras. De små 10-grams doseringspåsarna läggs in i en kartong av papp, så att kunden får tillgång till tvättpulvret först när det ska användas.

Energiåtervinning
– Alla aluminiumpåsar, som har en plasthinna med fuktbarriär, används idag till att återvinna energi. Det innebär att de bränns och energin används för att värma upp kommunala byggnader i Oslo eller som ström som Oslos invånare kan använda.
Eftersom påsarna även innehåller metaller, blir även dessa återanvända. Kartongen som blir kvar transporteras sedan till en stad i Østlandet som heter Moss. Där sorteras kartongen, och alla typer av metall extraheras och används på nytt. Resten av kartongen sprids över den gamla soptippen i Moss och blir där till jord igen, berättar Jostein Pedersen.

Vi som arbetar med Ezogreen till vardags lanserar snart ett nytt emballage. Det är gjort av samma material men har en stor påse med doseringssked istället för doseringspåsar. Detta kommer att göra Ezogreen ännu mer miljövänligt, och det är vi förstås glada över.